İktisat Bölümü Nedir ? İş Alanları Nelerdir ?

iktisat-ortakders.com

İktisat Bölümü Nedir ? İş Alanları Nelerdir ?

İktisat bölümünün amacı,yetiştirdiği öğrencilere gerekli alt yapıyı sunarak ülkeye ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle destekleyecek,ekonomik sorunları kavrayarak çözüme kavuşturacak bireyler yetiştirmektir.Okul yıllarında güncel ekonomik sorun ve olaylarn tespiti,çözümü gibi olaylar üzerinde durularak ilerde çıkacak ekonomik ve iktisadi bunalımlara cevap vermesi beklenecektir bir iktisatçının.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin en köklü bölümlerinden biri olan iktisat 5 adet anadalı bulunur.Bunlar,iktisat teorisi,iktisat politikası,uluslararası iktisat,iktisat tarihi ve iktisat geişme anadallarıdır.Öncelikli olarak bilimsel çözümlemelerin öğrenciye yaptırılmasının yanı sıra,makro ve mikro iktisat yani bireysel ve firmasal iktisat dersleri iktisat öğrencisine ivedikle verilir.Bir iktisat öğrencisinin alacağı diğer dersler genel olarak şöyle sıralanabilir : hukuk dersleri,işletme,istatistik,muhasebe,matematik…İktisat bölümü mezunları gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde rahatlıkla iş bulabilir.Bakanlıkların müfettiş,uzman ve denetçi kadrolarında,bankalarda,uluslararası ve yerli firmaların bünyesinde iş edinimi sağlayabilirler.İktisat eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. Dolayısıyla iktisatçılar insanların ne kadar çalışacakları, hangi ürünü satın alacakları, ne kadar tasarrufta bulunacakları, tasarruflarının ne kadarını yatırıma dönüştürecekleri gibi kararlarını inceler.Bir iktisatçının diğer iktisatçılardan bir farkı olması için kesinlikle en azından ingilizce ve bilgisayar kullanımını iyi bilmeleri gerekmektedir.

www.ortakders.com